Zabıta Müdürlüğü

04-04-2019

 

                                                                                                  İsmail PELTEK

ZABITA MÜDÜRÜ

TELEFON: 0362 621 23 03

FAKS:0 362 622 02 30

EMAİL:zabita@alacam.bel.tr

 

                                                                    

                                                                                                    GÖREV ALANI

Belediye zabıtası, bulunduğu bölgenin intizam, sağlık ve huzurun temin ve muhafazası ile mükellef olup bu sıfatla belediye kanun, nizam ve yasaklarıyla bunlara dayanılarak verilen emirlerin, hüküm verilmiş cezaların infazı ile 5393 sayılı belediye kanununun 51. maddesinde belirtilen görevleri ifa ile belediye suçlarının takip ve çözümlemekle görevlidirler. Bu görevler arasında kısaca şunlar bulunmaktadır; Gıda üreten ve pazarlayan işletmelerin denetimi, gayri sıhhi şartlarda üretim yapılmaması için gereken önlemleri almak, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.

  Zabıta Müdürlüğü Aydınlatma Metni indirmek için tıklayın.