KATEGORİLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ALAÇAM

26-04-2019

1925’de Sulh Hukuk Mahkemesi açıldı. İlk hakim Çarşambalı Mehmet Feyzi ve zabıt kâtibi ise polislikten kovulan Cemil Oklu’dur. Sonra Hoca Abdullah Vehbi ve Reşadiyeli Ahmet Fevzi'dir.


1 Eylül 1944 tarihinden itibaren 4642 sayılı kanunla Alaçam kaza olmuştur. İlk kaymakam vekili Samsun maiyet memurlarından Vefik Altuğ’dur. Bunun zamanında Güzelleştirme Cemiyeti kurulmak istenmiştir.

İkinci kaymakam ise Çetin Silivrili’dir. Bu dönemde kaymakam Güzelleştirme Cemiyetini kurarak, (16 Mayıs 945 tarih ve 3124 no ile) Alaçam’ı elektriğe ve içme suyuna kavuşturmak istemiştir. Bu hususta ilk işi tütün satışlarından yüzde bir kesmek olmuştur. Yine Çetin Silivrili, Karlı - Doyran - Akgüney - Gökçe Boğaz - Etyemez - Koz köylerinde yeni usul mektepler açmıştır.

Alaçam’ın kaza olması üzerine Karacak, Pelitbükü ve Sekecek köyleri Alaçam’a katılmıştır. Alaçam 43 köye ve 46 muhtarlığa ulaşmıştır. 1948 yılında Alaçam’da set inşaatına başlanılmış ve 1950 senesinde bitirilmiştir. Bu set, ilçenin eşraflarından Nafia Vekili Cevdet Kerim İnce Dayının gayretleri ve para destekleri ile yapılarak ilçe sel baskınlarından kurtulmuştur.

03 Şubat 1953 yılında Alaçam’da yaşayan Kabakçının Salih ve arkadaşları, ilk defa sinemayı açarak ilçede medeni hayatın yükselmesine katkı sağlamışlardır.