KATEGORİLER

ALAÇAM’IN KURULUŞU

26-04-2019

Küçük Asya’yı tarihçiler iki kısımda mütalâa ederler. Kızılırmağı sınır sayarlar. Bu ırmağın doğusuna Doğu Küçük Asya, Batısına Batı Küçük Asya derlerdi. Bu iki Asya arasında ulusal bakımından fark görürlerdi. Doğu Küçük Asyalılar Araplar gibi Hami, Asurlular gibi Sami’ler olup Türk değildiler. Ancak Batı Küçük Asyalılar Türk’tür.


Mileziyenler’in kökeni Orta Asya’dır. Asılları Akalardır. M.Ö. Beşinci asırda Yunanistan ve Miletten Samsun ve havalisinde iki akım olur. Birincisini Anne muhacirleri yaparlar.Trabzonte (Trabzon), Amisos (Samsun), Kotye (Ordu) olması muhtemeldir. Üne (Ünye), Giresunte (Giresun), Amasi (Amasya)’yı kurarlar. Mileziyenler ise Amisosun (Samsun) batı sahillerinde şehirler kurmuşlardır.

Dikkat edilecek olursa, köyler ve şehirler hep su kenarlarında kurulmuştur. İnsanların suya ihtiyaçları vardır ve susuz yaşayamazlar. Kara Ağaç pınarı ile Çayiçi’ndeki pınar bunun örneğidir. Mileziyen’ler tarafından ilk kurulan bu şehre Zalikus adı takılmıştır. Mileziyen’lerin kökeni Orta Asya’dır. Şöyle bir kroki çizdiğimizde Mileziyen’ler, Orta Asya - Hazar Denizi - Tuna Nehri - Varna - Yunanistan - İzmir - Milet - Sinop - Samsun - Zalikus (Alaçam) bölgelerine yerleştikleri görülür. Milet şehrinden geldikleri için bunlara Mileziyen’ler denilmiştir.