KATEGORİLER

ALAÇAMDA M.Ö. DEVİRLERDE HÜKÜM SÜREN DEVLETLER

26-04-2019

İskitler

Karadeniz’in kıyılarında hüküm sürmüşlerdir. Masacet denilen milletlerin hücumuna uğramışlardır. Yerlerinden göç ederek Samsun’a kadar deniz kıyısındaki memleketleri alarak, Kastamonu taraflarına yerleşirler. Kimriler bunlardan ayrılma bir kabiledir. İskitliler Perslerle, Asürlülerle muharebe yaparak onları haraca bağlamışlardır. Ele geçirdikleri yerler arasında Alaçam toprakları da vardır.

Yunanlılar

Dördüncü asırda Yunan gemicileri Kafkasya’ya sonrasında Zaliküs’e uğrayarak buraları da ellerine geçirmişlerdir.

Büyük İskender

Büyük İskender, Pers İmparatorluğunun bütün memleketlerini eline geçirerek, Zaliküsüde ele geçirmişlerdir. (M.Ö. 336)

Selositler

İskender’in ölümü üzerine toprakları komutanları arasında taksime uğramıştır. O vakit Zaliküs, Selositlere düşmüştür. (M.Ö. 310)

Galatlar

Selosit hükümeti ortadan kalkınca Zaliküs Galatlar’ın eline geçer. Bunların aslı da Türk’tür.

Pontus

Roma hükümeti ikiye bölününce, dört dükalık meydana gelir. Bu dört dükalıktan birisi de, Pontus hükümetinin iki payitahtı olan, birisi Sinop, diğeri Amasya idi. Sinop’la Trabzon arası ve Amasya ile Zile memleketleri bu devletlerin idi. Yedinci Mitirdat en meşhur hükümdarı olup, Alaçam bu dönemde onların ellerine geçmiştir.

Romaya Geçmesi

Roma generali Lukulus Tersakan nehrinde Pontus hükümdarı meşhur Mitirdat’dı yenerek ülkesini devletine katar. Roma on vilâyete ayrılmıştır. Vilâyetlerden birisi de Kapadokya idi. Alaçam Kapadokya’ya bağlanır. Roma ikiye ayrılınca Alaçam Bizans Devleti’nin eline geçmiştir.