KATEGORİLER

TBMM DÖNEMİNDE ALAÇAM

26-04-2019

Mütarekeden sonra memleketin genel durumunu anlamak için meydana gelen olayları bilmek gerekir. Bu konuda Samsun incelenmesi gereken önemli bir bölgedir. Samsun çetelerin idare merkezi ve Yunanistan ile Rum Patrikhanesinin icraat makamı olup tüm çeteler buralardan idare edilmiştir.


İkinci derecede önemi olan yer Bafra’dır. Bafra çeteleri saklayacak ormanlara, Rum köylerine, dağlık yerlere, icabında denizden kaçabilecek veya denizden kolaylıkla karaya çıkacak tabi yerlere sahiptir. Alaçam’ın Bafra ile sınırı bulunması ve bazı köylerinde Rumların bulunuşu ve coğrafya durumunun birbirine uygun oluşu, mukadderat birliğini meydana getirmiş, her üç şehirdeki olaylar birbirine benzemiştir. Gerze ciheti siyasî cereyanlardan uzak kalmıştır. Çünkü Gerze Rumları Samsun dolaylarında cereyan eden olaylardan ibret almışlar, bu olayların memleketlerine yaşanmasına meydan bırakmamışlardır.

Mütarekeden sonra Samsun karışıktır. Huzur ve rahat kalmayıp huzursuzluk hat safhadadır. Askerlerin sayısı az olup, bir kısım jandarmalar köylerde soygunculuk yaparak karışıklıklara neden olmuştur. Rum çeteleri ise soygunculuğa ve Türkleri öldürmeye ve ortalığı dehşete düşürmüşlerdir. Bunda İngiliz’lerin Samsun’a asker çıkarmaların etkisi çok büyüktür.