Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

04-04-2019

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

Görevleri :

1-  Belediye Kanunu 9.madde kapsamında Belediye sınırları içindeki mahallelerin ve muhtarlıkların sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken işlemleri yapmak.

2- Muhtarlıkların Belediye ile olan ilişkilerini düzenlemek, taleplerini almak ve bu konularda diğer birimlerle koordinasyon kurmak.

3- Faaliyetleri ile ilgili günlük ve aylık çalışma raporları düzenlemek ve Müdürlüğe sunmak.

4-Üst yöneticiler ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak.

5-Görev alanı ile ilgili müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

MUHTARLIKLAR BİLGİ SİSTEMİ VERİ HAZIRLAMA SERVİSİ

Görevleri                            

 1-İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden istenilen gerekli bilgi, belgeleri ve verileri hazırlamak, kayıt altında bulundurmak.

 2-Elektronik ortamda gelen talepleri sisteme kaydetmek.

 3-Elektronik ortamda ve şahsi olarak yapılan müracaatları 15 gün içerisinde cevaplamak.

 4-Sistem üzerinden üç ayda bir rapor hazırlamak, hazırlanamayan raporların nedenlerini yine sistem üzerinden bildirmek.

 5-Üst yöneticiler ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak.

 6-Görev alanı ile ilgili müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.