KATEGORİLER

Avcılık

09-05-2015

Avcılık; Yaban hayvanlarını canlı olarak, yaralayarak ya da öldürerek yakalama işidir. Avcılık, öteki canlılardan ayrılıp kendisini savunmak ve türünü korumak yolunda yetkinleşmeye başlayan insanın ilk uğraşlarındandır. İlkel insan yaşamını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyordu. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorundaydılar. Spor amacıyla avlanma ilkçağda ortaya çıktı. Asurluların ve Perslerin av sporuyla uğraştıkları bilinmektedir. Böylece, zorunluluktan doğan avcılık, uygarlığın ilerlemesiyle bir spor ve eğlence aracına dönüştü. Öte yandan, birtakım av hayvanları ekonomik değer taşıdıklarından (etleri, postları, dişleri, yağlan vb) avlanmaları sürdürüldü. Bu nedenle de, özellikle son yüzyıllarda bazı yaban hayvanlarının soyu, tükenmiş ya da tükenmek üzeredir; birçok ülkede bu hayvan türleri için özel koruma alanları kurulduğu gibi avlanmaları yasalarla sınırlandırılmış ya da tümüyle yasaklanmıştır.

Av hayvanları şöyle sınıflandırılır: Büyük av hayvanları (yaban domuzu, geyik, karaca, vb), kıyı av hayvanları (büyük kervan çulluğu, çulluk, çulluk palazı vb), kürklü av hayvanları (tilki, susamuru, kokarca vb), gündüz yırtıcıları (doğan, akbaba, aladoğan vb), gece yırtıcıları (baykuş, puhu vb), kargagiller (karga, saksağan, kuzgun vb), büyük ve yırtıcı hayvanlar (aslan, kaplan, panter, fil, gergedan, timsah, yabaneşeği vb).

Günümüzde belli kurallara bağlı bir spor görünümünde olan avcılık, kara ve deniz avcılığı olarak ikiye ayrılır (ekonomi amacıyla yapılan büyük çaplı balık avcılığını ya da kürk hayvanı avcılığını kapsam dışı bırakmak gerekir). Ayrıca son yıllarda sualtı avcılığı da çok gelişmiş yaygın bir spor durumuna gelişmiştir. Av araçları, ilkçağlardan bu yana sürekli gelişim içinde olmakla birlikte özünde aynı kalmıştır denebilir: İp, kement gibi canlı olarak yakalamaya yarayan araçlar; mızrak, ok ve yay sonraları tüfek gibi öldürerek ya da yaralayarak yakalamaya yarayan araçlar. Bunların yanında, çoğu zaman eğitilmiş havyanlar da avcılıkta insanın yardımcısı olarak kullanılır. Avcı hayvanların başında köpek gelir.

Av köpekleri hem bireysel, hem de sürek avlarında kullanılır. Ayrıca, başta şahin olmak üzere çeşitli avcı kuşlardan da yararlanılır. Bir başka yöntem de tuzak kurarak avlanmaktır. Avcılık sporunda da temel amaç rekor kırmaktır.