İHALE İLANI

10-05-2024
İLAN
ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Belediyemize ait ilçemiz Geyikkoşan Mevkiinde bulunan Orta Karadeniz kalkınma Ajansı Projesi kapsamında yaptırılan 7 adet satış ünitesi; Büfe, (Alkollü İçki Satışı Hariç) Yağlı-Yanıç-Gözleme Satışı, Dondurma Satışı, Çay Ocağı, Hediyelik Eşya Satışı, Yeme İçme (Alkollü İçki Hariç) satışının yapılabilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık artırma suretiyle 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
2- İhale; 16.05.2023 Perşembe günü;
2 Nolu Satış Ünitesi Saat 14,00
3 Nolu Satış Ünitesi Saat 14,15
4 Nolu Satış Ünitesi Saat 14,30
5 Nolu Satış Ünitesi Saat 14.45
6 Nolu Satış Ünitesi Saat 15.00
7 Nolu Satış Ünitesi Saat 15,15
8 Nolu Satış Ünitesi Saat 15,30
3-İhalesi yapılacak olan büfelerin aylık tahmini kira bedeli 1.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.080,00 TL. dır.
4-İhale ile ilgili şartnamenin mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebileceği.
5-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;
a) İkametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Vekaleten katılmak isteyenlerin noter tasdikli vekaletnameleri,
c) Tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgelerin,
d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin vezne alındısı veya banka teminat mektubunun,
e) Gerçek kişilerin T.C.kimlik, tüzel kişilerin ise vergi numaralarının ihale saatine kadar, ihale komisyonuna sunarak, Belediye Encümeni (Komisyon) huzurunda hazır bulunmaları,
İlan olunur.02.05.2024