İhale İlanı (Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı))