02 Temmuz 2024 Salı Günlü Belediye Meclis Toplantısı İlanı

01-07-2024

İLAN

Alaçam Belediye Başkanlığından

Alaçam Belediye Meclisi, 02 TEMMUZ 2024 Salı Günü Saat 09:00’da, Aşağıda Yazılı Gündem Maddelerinin Görüşülmesi İçin Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Olağan Toplantıya Çağrılmıştır.

Duyurulur.

 

                                                                                                                       27.06.2024

                                                                                                               Ramazan ÖZDEMİR

                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

1-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 25.06.2024 tarih ve E-76304020-100-6505 sayılı yazısı ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereği Başkanlık Makamı hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt edinilmesi teklifinin görüşülmesi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2024 tarih ve 75722045-310.99-359 sayılı müzekkeresi ile İlçemizin Alpaslan Mahallesi Bafra Caddesi mevkiinde Uygulama İmar Planı Paftalarında E35D-13-D-1-D nolu pafta içerisinde yer alan 112 ada 104 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.